Privacy Statement – Retraites in Noorwegen

Wij hechten aan en respecteren de privacy van onze relaties en alle gebruikers van onze site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacy statement laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze diensten of website gebruikt gebruik maakt.

Privacybeleid

NorwayRetreat.com is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. NorwayRetreat.com is verantwoordelijke in de zin van de AVG. NorwayRetreat.com is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Thrivability.no.

NorwayRetreat.com verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. NorwayRetreat.com:

 • zal in geen geval persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor NorwayRetreat.com, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.
 • geeft onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens en wij delen of verkopen jouw gegevens niet met of aan anderen. 
 • gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan
 • zal de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van haar werk
 • is transparant en biedt jou te allen tijde de mogelijkheid jouw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van afmelden op de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan ons per email.

Indien je van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en het is ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelen persoonsgegevens

Door NorwayRetreat.com worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en (indien verstrekt) geboortedatum;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam en e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: jouw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: jouw naam, e-mailadres en evt. bedrijfsnaam;
 • voor de financiële administratie: jouw (bedrijfs)naam, adres en bankgegevens.

Verwijdering persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na het uitvoeren van de laatste overeenkomst tussen jou en Integrality
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur ten behoeve van de belastingdienst;
 • in het geval van de nieuwsbrief: tot wederopzegging.

Opslag persoonsgegevens

NorwayRetreat.com:

 • beveiligt alle online bedrijfsgegevens met veilige wachtwoorden en 2-staps beveiliging.
 • zorgt dat updates z.s.m. worden geïnstalleerd op haar haar WordPress website
 • heeft haar website op WordPress op verschillende wijzen extra beveiligd tegen hacken
 • neemt bij een datalek altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen
 • maakt voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik van de e-mail service provider Mailchimp
 • maakt voor de financiële administratie en facturering gebruik van een externe partij die de boekhouding controleert en de aangifte verzorgt.

Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing. In geen geval krijgt de externe partij inzage in mogelijk door NorwayRetreat.com verzamelde bijzondere persoonsgegevens.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Thrivability.no
Lars Lutje Schipholt
Kilevegen 176
2647 Sør-Fron

NO 931 822 632