7 sleutels voor een lichter leven met minder tegenslagen

7 sleutels voor een lichter leven met minder tegenslagen

Heb je het gevoel dat het je regelmatig tegenzit met je bedrijf, in je werk of relaties? Voel je je regelmatig neerslachtig of onzeker? Verlang jij naar een leven met minder je best doen en meer flow, succes en plezier? Dat kan! Ik wijs je graag de weg.

Sleutel 1 – Patronen gaan herkennen in de tegenslagen die je uit de flow halen

Vaak herhalen tegenslagen zich. Zie jij een patroon in je tegenslagen? Vraag jezelf af, wat is de overeenkomst bij de tegenslagen die je tegenkomt? In welke situaties of omstandigheden? Wat maakt dat jij in de problemen komt, wat zijn rode draden hierin?

Sleutel 2 – Jíj bent de sleutel

Het feit dat tegenslagen zich herhalen betekent dat je het ook bij jezelf te zoeken hebt. Anders zouden tegenslagen zich immers niet herhalen. Zoek het dan ook bij jezelf i.p.v. de schuld te leggen bij anderen of je omgeving. De enige die je kunt veranderen ben jezelf. Én besef dat alleen jij jezelf kan bevrijden van hardnekkige en ondermijnende patronen.

Sleutel 3 – Naar binnen i.p.v. naar buiten en in de spiegel kijken

Het is makkelijker iets te zien bij de ander dan bij jezelf. Spiegeling door de ander helpt enorm om bewust te worden van je eigen gedrag en patronen. Je opent je ogen voor wat er (onbewust) gebeurt in jezelf en in interactie.

Door spiegeling leer je veel over jezelf. Het helpt je bewuster te worden van wat zich daarvoor nog aan het oog onttrok. Je verkleint hiermee ook je blinde vlekken die ten grondslag liggen aan zich herhalende tegenslagen. Je krijgt door hoe je uit het voelen gaat en in je uit verbinding gaat met jezelf.

Sleutel 4 – Gaan zien hoe het denken je weg houdt van de realiteit

Het weggaan van het voelen doe je niet voor niets. Je mind creëert een werkelijkheid die het wil zien en filtert als een gek om maar niet te voelen wat er werkelijk, onderliggend, gaande is. En het kan heerlijk zijn daar in je hoofd, je kunt je gedachten en creativiteit de vrije loop laten gaan, en oneindig veel nieuwe kennis opzuigen. Daarom is het vaak ook zo verslavend!

Maar er zit ook een keerzijde aan. Door spiegeling en naar binnen te gaan, ga je steeds meer zien dat je hoofd niet te vertrouwen is. Ontdek dat het daar in je hoofd ook vol zit met oordelen, meningen en zelfondermijnende gedachten. En je denken filtert als een gek, ook al denk je dat vaak van niet… Dat verklaart ook waarom we vaak een verschillende perceptie van de realiteit van dezelfde wereld hebben.

Sleutel 5 – Leren luisteren naar je lichaam en de informatie die hierin verborgen ligt

Telkens als er nu iets gebeurt dat lijkt op iets vervelends wat je vroeger hebt meegemaakt, schiet je onbewust naar je hoofd. Onprettige gebeurtenissen die zo pijnlijk waren dat je ‘uit je voelen’ bent gegaan. Je gaat uit contact met jezelf, en daarmee ga je ook uit verbinding met de ander. Wordt je bewust dat je door naar je hoofd te gaan afhaakt, de ander probeert te overtuigen of de ander of jezelf afwijst.

Door te gaan voelen blijf je meer ‘in het nu’ en kom je opnieuw in contact met oude onprettige gevoelens waarvan je vroeger hebt geleerd vandaan te blijven. Ontdek dat je lichaam daarbij geen onderscheid maakt tussen heden en verleden. Voor je het weet projecteer je oude herinneringen op het nu. Om vrij te worden van overdracht en projecties moet je nog meer naar binnen…

Sleutel 6 – Jezelf bevrijden van oude conditioneringen

Met een cognitieve benadering ga je dingen beter snappen. Zo wordt je bewust van hoe opgeslagen herinneringen je beïnvloeden in het nu. Maar het is moeilijk om daarmee een verandering in je gedrag te bewerkstelligen. Daarvoor moet je je lijf in.

Door te voelen en vervolgens contact te maken met onderdrukte gevoelens van bijvoorbeeld boosheid of verdriet, kun je weer bij jezelf komen, in het nu, in contact met je hart. De kunst daarbij is de relatie te gaan zien van wat je nu voelt, met gebeurtenissen uit je jeugd. Door dat je nu in een veilige setting deze herinneringen alsnog kunt toelaten, kan heling en integratie plaatsvinden. Deze oude trauma’s zijn uit je schaduw gehaald en zullen minder opspelen in het nu.

Resultaat: je bent vrijer en minder geconditioneerd door je verleden!

Sleutel 7 – Het zelf doen maar niet alleen

Alleen Baron von Münchhausen kan zichzelf met zijn eigen haren uit het moeras trekken. Jij en ik hebben hulp nodig om stappen te maken, zeker als het hardnekkige patronen betreft. Met intuïtieve en holistische coaching doorbreek jij jouw eigen vicieuze cirkel en verandert er écht wat. Want transformaties gebeuren alleen door de ervaring, in het nu.

Je realiseert in korte tijd een doorbraak, ook als je al veel op het gebied van bewustzijnsontwikkeling hebt gedaan. Resultaat: je bent meer in verbinding of contact met je ware, authentieke zelf, en daarmee ook met de ander. Omdat je meer aangesloten bent op de realiteit – i.p.v. jouw eigen illusoire en gekleurde perceptie van de realiteit – kom je meer in de flow. Wie wil dat nou niet?

Leave a Comment